ועד הורים

ועד ההורים של בית ספר רבין מאחל לתלמידי רבין ולצוות המורים ולהורים-  שנה טובה, שנת לימודים פורייה ושנת עשייה.
  
היעדים שהוגדרו ע"י וועד ההורים לשנה הקרבה:
1.  העמקת מעורבות ההורים בבית הספר.
2.  הטמעת תוכנת המשו"ב אשר תסייע לשליטה, סדר וקשר בין המורים, ההורים והתלמידים.
3.  הגברת הפעילות והמעורבות החברתית של התלמידים בסביבת ביה"ס ובקהילה בכלל.
4.  המשך פיתוח ביה"ס בפרויקטים שונים כגון: גינון, פיתוח החצר, הצללות וקרויים שונים.
לכולכם נאחל :  חלמו חלומות, עבדו קשה כדי להגשימם ואל תסמכו על המזל.
" המזל הוא המפגש בין ההכנה להזדמנות"  סנקה - פילוסוף כימאי.

בברכת שנה טובה

 תוצאות בחירות ועד הורים

 פרוטוקולים

 

 צור קשר עם ועד הורים
שלח

 

 

 

 
   
     
נסיון