בגרות בעיתונות כתובה תשע"א

 בן איון לי

כתבה חדשותית
-  ראיון
-  מגזין חברתי
-  מאמר
-  תמונה עצמאית

 
 טויזר יאיר משה

-  כתבה חדשותית
-  ראיון
-  מגזין חברתי
-  מאמר
-  תמונה עצמאית

 
 יצחק רחל

-  כתבה חדשותית
-  ראיון
-  מגזין חברתי
-  מאמר
-  תמונה עצמאית

 
 תרקיין רבקה

-  כתבה חדשותית
-  ראיון
-  מגזין חברתי
-  מאמר
-  תמונה עצמאית

 
 אברגל נוי שולי

-  כתבה חדשותית
-  ראיון
-  מגזין חברתי
-  מאמר
-  תמונה עצמאית

 
 חנוכייב לילה

-  כתבה חדשותית
-  ראיון
-  מגזין חברתי
-  מאמר
-  תמונה עצמאית

 
 סויסה פיבי

-  כתבה חדשותית
-  ראיון
-  מגזין חברתי
-  מאמר
-  תמונה עצמאית

 
 סמירנוב יבגניה

-  כתבה חדשותית
-  ראיון
-  מגזין חברתי
-  מאמר
-  תמונה עצמאית

 
 גדמו רונית

-  כתבה חדשותית
-  ראיון
-  מגזין חברתי
-  מאמר
-  תמונה עצמאית

 
 
   
     
נסיון